Nano and Interfacial Catalysis Group Headed by Prof.Dr.Xinhe Bao

Low-dimensional Thermoelectric Matereals: Preparation, Characterization and Performance
2015-11-03 15:58:54

Peng Jiang, Qinglong Meng, Yuanhu Zhu, Zhiwei Huang, Shuang Kong, Xiaowei Lu, Hengchang Liu, Mingtao Yan, Qiang Fu, Xinhe Bao

 

Introduction

 

Thermoelectric materials, which can convert waste heat to useful elextrocity, have long been recognized as a potential green energy source.

 

 图1.jpg

 

图3.jpg

 

图4.jpg 

 

 图5.jpg

 

 

 

 

News center