Year From ~ Title
Author Journals    
  Result: 62 theses.
  62

  Pt Nanoparticles on Beta zeolites for Catalytic Toluene Oxidation: Effect of the Hydroxyl Groups of Beta Zeolite

  Run Zou, Shanshan Xu, Sarayute Chansai, Chenhuan Hao, Yangtao Zhou, Pan Gao, Guangjin Hou, Yilai Jiao*, Stuart M. Holmes, Xiaolei Fan*

   ChemCatChem, 15(2023)e202300811 

  61

  Ligand-confined two-dimensional rhodium hydride boosts hydrogen evolution

  Jinchang Fan, Yunlong Zhang, Wei Liu, Mingrun Li, Yafeng Cai, Qinqin Ji, Zhenchao Zhao, Guangjin Hou, Aowen Li, Wu Zhou, Liang Yu*, Dehui Deng*

   Matter,6 (2023)3877-3888 

  60

  Spatially Separated Active Sites Enable Selective CO Oxidation Reaction on Oxide Catalyst

  ​Yijing Liu,# Le Lin,# Liang Yu, Rentao Mu,* Qiang Fu*

   J. Phys. Chem. Lett., 14 (2023)9780-9786 

  59

  Time-Resolved Product Observation for CO2 Electroreduction Using Synchronised Electrochemistry-Mass Spectrometry with SoftIonisation(sEC-MS-SI)

  Guohui Zhang*, Anthony Kucernak*

   Angewandte Chemie International Edition, (2023)e202312607(1 of 10) 

  58

  Atomic-Scale Visualization of Heterolytic H2 Dissociation and COx Hydrogenation on ZnO under Ambient Conditions

  Yunjian Ling,# Jie Luo,# Yihua Ran, Zhi Liu, Wei-Xue Li,* Fan Yang*

   Journal of the American Chemical Society, 145(2023)(41)22697-22707 

  57

  Structural Transformation of Supported, ntercalated and Doped Cu Nanostructures on FeO/Pt(111)under Oxidizing and Reducing Conditions

  Xuda Luo​, Zhiyu Yi, Yanxiao Ning*, Qiang Fu*

   Journal of Physical Chemistry C, 127(2023)19536−19543 

  56

  Xylene Synthesis Through Tandem CO2 Hydrogenation and Toluene Methylation Over a Composite ZnZrO Zeolite Catalyst

  Xin Shang, Hongying Zhuo, Qiao Han, Xiaofeng Yang, Guangjin Hou, Guodong Liu*, Xiong Su*, Yanqiang Huang*, Tao Zhang

   Angewandte Chemie International Edition, 62(2023)e202309377 

  55

  Catalytically Active Species in Bifunctional Aluminum-Containing Titanium Silicalite-1 Zeolite for Ethylene Epoxidation

  Yanli Wang, Hong Yang, Guangjin Hou, Bosong Zhang, Zhaochi Feng*, Xinwen Guo*, Can Li

   Chemical Engineering Science, 282(2023)119241 

  54

  Magnetic-field-enhanced High Thermoelectric Performance in Narrow-band-gap Polycrystalline Semiconductor Ag2+8Te

  Mingyu Chen, Xiaowei Lu, Lin Sun, Nan Yin, Quan Shi, Yinshan Meng, Tao Liu, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Materials Today Physics, 36(2023) 101161 

  53

  Mapping Hydrogens in Hydrous Materials

  Yanxin Liu, Xinyue Sheng, Kongying Zhu, Xia Li, Xinlong Yao, Guangjin Hou, Jun Xu*

   Journal of Physical Chemistry C,127(2023),8640-8648 

  52

  Conversion of Chirality to Twisting via Sequential One-dimensional and Two-dimensional Growth of Graphene Spirals

  Zhu-Jun Wang*, Xiao Kong, Yuan Huang, Jun Li, Lihong Bao, Kecheng Cao, Yuxiong, Jun Cai, Lifen Wang, Hui Chen, Yueshen Wu, Yiwen Zhang, Fei Pang, Zhihai Cheng, Petr Babor, Miroslav Kolibal, Zhongkai Liu, Yulin Chen, Qiang Zhang, Yi Cui, Kaihui Liu, Haitao Yang, Xinhe Bao, Hong-Jun, Zhi Liu, Wei Ji*, Feng Ding*, Marc-Georg Willinger

   Nature Materials, accepted 

  51

  High Thermoelectric Performance of Non-Stoichiometric and Oriented GeTe Thin Films

  Xiaohe Zhang, Xiaowei Lu, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Small, e2303710 

  50

  Tuning the Framework Flexibility and Equilibrium of HRh(CO)2P2 Active Isomers in Single-atom Rh/P&N-POPs Catalysts for Hydroformylation Reactions

  Guangjun Ji#, Cunyao Li#, Pan Gao#, Miao Jiang, Lei Ma, Guoqing Wang, Guangjin Hou*, Li Yan*, Yunjie Ding*

   Chemical Engineering Journal,470(2023),144334 

  49

  Regulating the High Entropy Component of Double Perovskite for High-Temperature Oxygen Evolution Reaction

  Weicheng Feng#, Jingcheng Yu#, Yilan Yang, Yige Guo, Geng Zou, Xiaoju Liu, Zhou Chen, Kun Dong, Yuefeng Song*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   ACTA Physico-Chimica Sinica, accepted 

  48

  Tuning C1/C2 Selectivity of CO2 Electrochemical Reduction over in-Situ Evolved CuO/SnO2 Heterostructure

  Min Wang#, Huimin Chen#, Min Wang, Jinxiu Wang, Yongxiao Tuo*, Wenzhen Li, Shanshan Zhou, Linghui Kong, Guangbo Liu, Luhua Jiang*, Guoxiong Wang*

   Angewandte Chemie International Edition, e202306456 

  47

  Activating Lattice Oxygen of Single-layer ZnO for Catalytic Oxidation Reaction

  Changping Liu, Le Lin, Hao Wu, Yijing Liu, Rentao Mu*, Qiang Fu*

   Physical ChemistryChemical Physics, 25(2023)20121-20127 

  46

  Disentangling Local Interfacial Confinement and Remote Spillover Effects in Oxide-Oxide Interaction

  Cui Dong, Rentao Mu, Rongtan Li, Jianyang Wang, Tongyuan Song, Zhenping Qu, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   Journal of the American Chemical Society, 145(2023)(31)17056-17065 

  45

  A Perpendicular Micro-hole Array for Efficient Ion Transport in a Thick, Dense MoS2-based Capacitive Electrode

  Chuang Yang+, Peiyao Wang+, Zhiyuan Xiong+, Xing Wu, Hui Chen, Jing Xiao, Guangmin Zhou, Lixin Liang, Guangjin Hou, Dan Li, Jefferson Zhe Liu*, Hui-Ming Cheng*, Ling Qiu*

   Energy Storage Materials,60(2023),102843 

  44

  The Role of Interfacial Water in CO2 Electrolysis over Ni-N-C Catalyst in a Membrane Electrode Assembly Electrolyzer

  Pengfei Wei, Hefei Li, Rongtan Li, Yi Wang, Tianfu Liu, Rui Cai, Dunfeng Gao*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Small, 19(2023)25 

  43

  Tailoring Ion Ordering in Perovskite Oxide for High-Temperature Oxygen Evolution Reaction

  Qingxue Liu#, Feiran Shen#, Guohui Song#, Tianfu Liu, Weicheng Feng, Rongtan Li, Xiaomin Zhang, Mingrun Li, Lunhua He, Xu Zheng, Shuaishuai Yin, Guangzhi Yin, Yuefeng Song, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Angewandte Chemie International Edition, e202307057 (2023)(1-9) 

  42

  Stabilizing Co2C with H2O and K Promoter for CO2 Hydrogenation to C2+ Hydrocarbons

  Mingrui Wang, Peng Wang, Guanghui Zhang,* Zening Cheng, Mengmeng Zhang, Yulong Liu, Rongtan Li, Jie Zhu, Jianyang Wang, Kai Bian, Yi Liu, Fanshu Ding, Thomas P. Senftle*, Xiaowa Nie, Qiang Fu, Chunshan Song*, Xinwen Guo​*

   Science Advances, 9(2023)(24)eadg0167 

  41

  Water Promoted Structural Evolution of Ag Nanocatalysts Supported on Alumina

  Conghui Liu, Rongtan Li, Fei Wang, Kun Li, Yamei Fan, Rentao Mu, Qiang Fu*

   Nano Research, 16(2023)(7)9107-9115 

  40

  Spatially Confined Sub-nanometer Pt in RuO2 Nanosheet as Robust Bifunctional Oxygen Electrocatalyst for Stabilizing Li-O2 Batteries

  Yuejiao Li, Yaguang Li, Yajun Ding, Jiaxin Ma, Pratteek Das, Bo Zhang, Zhong-Shuai Wu, Xinhe Bao

   Chem Catalysis, 3(2023)(9)100658 

  39

  Reaction Pathways of Methanol Reforming over Pt/α-MoC Catalysts Revealed by in situ High Pressure MAS NMR

  Zhenchao Zhao, Xinlong Yao, Guangjin Hou*

   ACS Catalysis,13(2023),7978-7986 

  38

  Disentangling the Activity-selectivity Tradeoff in Catalytic Conversion of Syngas to Light Olefins

  Feng Jiao#, Bing Bai#, Gen Li#, Xiulian Pan*, Yihan Ye, Shengcheng Qu, Changqi Xu, Jianping Xiao, Zhenghao Jia, Wei Liu, Tao Peng, Yilun Ding, Cheng Liu, Jinjing Li, Xinhe Bao*

   Science, 380(2023)(6646)727-730 

  37

  Tuning the Crystal Phase to Form MnGaOx-Spinel for Highly Efficient Syngas to Light Olefins

  Bing Bai, Chenxi Guo, Feng Jiao*, Jianping Xiao*, Yilun Ding, Shengcheng Qu, Yang Pan, Xiulian Pan*, Xinhe Bao

   Angewandte Chemie International Edition, accepted 

  36

  New enta- and hexa-Coordinated Titanium Sites in Titanium Silicalite-1 Catalyst for Propylene Epoxidation

  Yanli Wang, Hong Yang, Yi Zuo, Dongxu Tian, Guangjin Hou, Yaqiong Su, Zhaochi Feng*, Xinwen Guo*, Can Li*

   Applied Catalysis B: Environmental, 325(2023)122396 

  35

  N,O Symmetric Double Coordination of Unsaturated Fe SingleAtom Confined within Graphene Framework for Extraordinarily Boosting Oxygen Reduction in Zn-Air Batteries

  Yuejiao Li, Yajun Ding, bo Zhang, Yuanchao Huang, Haifeng Qi, Pratteek Das, Liangzhu Zhang, Xiao Wang, Zhongshuai Wu, Xinhe Bao

   Energy & Environmental Science, 16(2023)2629-2636 

  34

  Phosphate Induced Formation of Core-Shell Tin Pyrophosphate via Acid Method for Elevated Temperature Proton Conduction

  Jin Zhang*, Chang Dong, Jiale Wang, Dong Xiao, Guangjin Hou*, Shanfu Lu, San Ping Jiang*

   Ceramics International, 49(2023)11529-11536 

  33

  Enhancing Electrochemical Nitrate Reduction to Ammonia over Cu Nanosheets via Facet Tandem Catalysis

  Yunfan Fu#, Shuo Wang#, Yi Wang, Pengfei Wei, Jiaqi Shao, Tianfu Liu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Angewandte Chemie International Edition, (2023)e202303327(1-9)  

  32

  Isolated Cu(I) Sites with Delocalized Electron State Promote Selective CO2 Electrolysis to Methanol

  Guoxiong Wang*

   Science Bulletin, 68(2023)(5)460-461 

  31

  Tailoring Acidic Microenvironments for Carbon-Efficient CO2 Electrolysis over a Ni-N-C Catalyst in a Membrane Electrode Assembly Electrolyzer

  Hefei Li, Haobo Li, Pengfei Wei, Yi Wang, Yipeng Zang, Dunfeng Gao*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*

   Energy & Environmental Science, 16(2023)(4)1502-1510 

  30

  Bistable Opto-electronic Properties Originated from Scissoring Motion of TEMPO Skeleton in Supramolecular Radical Ferroelectrics

  Yongfa Xie*, Teng-Fei Li, Wei Chen, Lixin Liang, Hui-Peng Lv, Qing Liu, Yin-Shan Meng, Guangjin Hou*, Hu Cai*

   Inorganic Chemistry,62(2023)5543-5552 

  29

  Identity, Evolution and Acidity of Partially Framework Coordinated Al Species in Zeolites probed by TMP 31P-NMR and FTIRon

  Zhili Wang, Dong Xiao, Kuizhi Chen*, Caiyi Lou, Lixin Liang, Shutao Xu*, Guangjin Hou*

   ACS Catalysis,13(2023)4960-4970 

  28

  Effects of Water Adsorption on Active Site-Dependent H2 Activation over MgO Nanoflakes

  Aiyi Dong#, Kun Li#, Rentao Mu*,Conghui Liu, Rongtan Li, Haoran Jia, Le Lin, Qiang Fu*

   Nano Research, 16(2023)(7):9059-9064 

  27

  In situ Slectrochemical Reconstruction of Sr2Fe1.45Ir0.05Mo0.5O6-δ Perovskite Cathode for CO2 Electrolysis in Solid Oxide Electrolysis Cells

  Yuxiang Shen#, Tianfu Liu#, Rongtan Li, Houfu Lv∗, Na Ta, Xiaomin Zhang, Yuefeng Song, Qingxue Liu, Weicheng Feng, Guoxiong Wang∗, Xinhe Bao*

   National Science Review, 10(2023)nwad078 

  26

  Synergistic Interplay of Dual Active Sites on Spinel ZnAl2O4 for Syngas Conversion

  Qiao Han#, Pan Gao#, Kuizhi Chen, Lixin Liang, Zhenchao Zhao, Dong Xiao, Xiuwen Han, Guangjin Hou*

   Chem,9(2023)721-738 

  25

  Kinetic and Spectroscopic Studies of Methyl Ester Promoted Methanol Dehydration to Dimethyl Ether on ZSM-5 Zeolite

  Zhiqiang Yang, Benjamin J. Dennis-Smither, Zhuoran Xu, Zhenchao Zhao, Meiling Guo, Neil Sainty, Guangjin Hou, Xuebin Liu*, Glenn J. Sunley*

   Chemistry, 5(2023)511-525 

  24

  Metal-oxide Interaction Modulating Activity of Active Oxygen Species on Atomically Dispersed Silver Catalyst

  Rongtan Li,Conghui Liu, Yamei Fan, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   Chemical Communications, 59(2023)3854-3857 

  23

  Recent Advances on Surface Metal Hydrides Studied by Solid-State Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

  Pan Gao, Guangjin Hou*

   Magnetic Resonance Letters, 3(2023)31-42 

  22

  Revealing the Effect of Electrolyte Coordination Structures on the Intercalation Chemistry of Batteries 

  Chao Wang, Xianjin Li, Guiming Zhong, Caixia Meng, Shiwen Li, Guohui Zhang, Yanxiao Ning, Xianfeng Li, Qiang Fu*

   Journal of Energy Chemistry, 81(2023)149-156 

  21

  Oxide-Metal Interaction Probed by Scanning Tunneling Microscope Manipulation of Cr2O7 Clusters on Au(111)

  Zhiyu Yi#, Le Lin#, Xuda Luo, Yanxiao Ning*, Qiang Fu*

   Journal of Physical Chemistry Letters, 14(2023)2163−2170 

  20

  Protonated Methyl-Cyclopropane is an Intermediate Providing Complete 13C-label Scrambling at C4 Olefin Isomerization in Zeolite

  Wei Chen#, Mengdi Huang#, Xianfeng Yi*, Pan Gao, Guangjin Hou,* Alexander G. Stepanov, Shang-Bin Liu, Zhongfang Chen*, Anmin Zheng*

   Chem Catalysis,3(2023)100503 

  19

  Solid-State Synthesis of Aluminophosphate Zeotypes by Calcination of Amorphous Precursors

  Shuo Tao#*, Zhili Wang#, Lei Wang, Xiaolei Li, Xue Li, Yujie Wang, Bo Wang, Wenwen Zi, Ying Wei, Kuizhi Chen, Zhijian Tian, Guangjin Hou*

   Journal of the American Chemical Society,145(2023)4860-4870 

  18

  In situ Construction of Metal/Perovskite Interfaces with Exsolved FeNi Alloy Nanoparticles for High-Temperature CO2 Electrolysis

  Zichao Wu, Houfu Lv*, Jingwei Li, Na Ta, Xiaomin Zhang, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Energy Fuels, 37(2023)(4)3102–3109 

  17

  Coverage-driven Selectivity Switch from Ethylene to Acetate in High-rate CO2/CO Electrolysis

  Pengfei Wei, Dunfeng Gao, Tianfu Liu, Hefei Li, Jiaqi Sang, Chao Wang, Rui Cai, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*

   Nature Nanotechnology, 18(2023)299-306  

  16

  Optimizing the Electronic Structures of CaxSr1-xCo0.7Fe0.3O3-d Anodes for High-Temperature Oxygen Evolution Reaction

  Weicheng Feng#, Tianfu Liu#, Rongtan Li, Jingwei Li, Xiaomin Zhang, Qingxue Liu, Junhu Wang, ​Mingrun Li, Qiang Fu, Yuefeng Song*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*

   Chem Catalysis, 3(2023)100504 

  15

  Direct Observation of Accelerating Hydrogen Spillover via Surface-Lattice-Confinement Effect

  ​Yijing Liu#, Rankun Zhang#, Le Lin#, Yichao Wang, Changping Liu, Rentao Mu*, Qiang Fu*

   Nature Communications, 14(2023)613 

  14

  Surface Hydroxyl-determined Migration and Anchoring of Silver on Alumina in Oxidative Redispersion

  ​Yamei Fan, Fei Wang, Rongtan Li, Conghui Liu, Qiang Fu*

   ACS Catalysis, 13(2023)2277−2285 

  13

  Designing Electrolytes for Aqueous Electrocatalytic CO2 Reduction

  Youwen Rong, Jiaqi Sang, Li Che*, Dunfeng Gao*, Guoxiong Wang

   ACTA Physico-Chimica Sinica, 39(2023)2212027(1-18) 

  12

  Amorphous Sn(HPO4)2-derived Phosphorus-modified Sn/SnOx core/shell Catalyst for Efficient CO2 Electroreduction to Formate

  ​Chunfeng Cheng#, Tianfu Liu#, Yi Wang, Pengfei Wei, Jiaqi Sang, Jiaqi Shao, Yanpeng Song, Yipeng Zang, Dunfeng Gao*, Guoxiong Wang*

   Journal of Energy Chemistry, 81(2023)125-131 

  11

  Efficient and Controllable Synthesis of Zeolite beta Nanospheres and Hollow-boxes Using a Temperature-sensitive Bifunctional Additive

  Dongpu Zhao, Xiujie Li, Weifeng Chu, Yanan Wang, Wenjie Xin, Chao Feng, Guangjin Hou, Longya Xu, Shenglin Liu*, Xiangxue Zhu*

   Microporous and Mesoporous Materials,347(2023)112342 

  10

  Insights into an Air-stable Methylene Blue Catholyte towards kW-scale Practical Aqueous Organic Flow Batteries

  Yonghui Zhang, Fan Li, Tianyu Li, Mengqi Zhang, Zhizhang Yuan, Guangjin Hou, Jie Fu*, Changkun Zhang*, Xianfeng Li*

   Energy & Environmental Science, 16(2023)231-240 

  9

  Ultrafast Magic Angle Spinning Solid-State NMR Spectroscopy: Advances in Methodology and Applications

  Yusuke Nishiyama#, Guangjin Hou#, Vipin Agarwal, Yongchao Su, Ayyalusamy Ramamoorthy*

   Chemical Reviews, 123(2023)918-988 

  8

  Periodic Arrays of Metal Nanoclusters on Ultrathin Fe Oxide Films Modulated by Metal-oxide Interaction

  ​Xuda Luo, Xiaoyuan Sun, Zhiyu Yi, Le Lin, Yanxiao Ning*, Qiang Fu*, Xinhe Bao

   JACS Au, 3(2023)(1)176-184 

  7

  Boosting CO2 Electroreduction to Formate via Bismuth Oxide Clusters

  Xiaole Jiang*#, Le Lin#, Youwen Rong#, Rongtan Li, Qike Jiang, Yaoyue Yang, Dunfeng Gao*

   Nano Research, 16(2023)(10)12050-12057 

  6

  Enhanced Reducibility of Well-defined Cr Oxide Nanostructures on Au(111) through Zn Doping

  ​Zhiyu Yi, Le Lin, Xuda Luo, Yanxiao Ning*, Qiang Fu*

   Applied Surface Science,610(2023)155361 

  5

  Inspecting Design Rules of Metal-Nitrogen-Carbon Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction Reaction: From a DataSscience Perspective

  Rui Ding, Meng Ma, Yawen Chen, Xuebin Wang, Jia Li*, Guoxiong Wang*, Jianguo Liu*

   Nano Research, 16(2023)264-280  

  4

  Recent Advances in Aanode Materials of Solid Oxide Electrolysis Cells

  Geng Zou, Weicheng Feng, Yuefeng Song*, Guoxiong Wang*

   Journal of Electrochemistry, 29(2023)(2)2215006 

  3

  Selective Oxidation of Methane to CO on Ni@BOx via Reaction-induced Vapor Migration of Boron-containing Species onto Ni

  ​Tongyuan Song, Rongtan Li, Jianyang Wang, Cui Dong, Xiaohui Feng, Shiwen Li, Rentao Mu, Qiang Fu*

   Applied Catalysis B: Environmental, 321(2023)122021 

  2

  Visualizing Surface-enriched Li Storage with a Nanopore-array Model Battery

  ​Shiwen Li, Guohui Zhang*, Chao Wang, Caixia Meng, Xianjin Li, Yanxiao Ning, Qiang Fu*

   Nano Research, 16(2023)5026-5032  

  1

  Redox-manipulated RhOx Nanoclusters Uniformly Anchored on Sr2Fe1.45Rh0.05Mo0.5O6-δ Perovskite for CO2 Electrolysis

  Houfu Lv#, Le Lin#, Xiaomin Zhang, Yuefeng Song, Rongtan Li, Jingwei Li,Hiroaki Matsumoto, Na Ta, Chaobin Zeng, Huimin Gong, Qiang Fu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Fundamental Research, in press 

Links